Nowe Ostrowy, 26.06.2020 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w obrębie Wola Pierowa gmina Nowe Ostrowy: ogloszenie-26.06.2020.pdf


__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.06.2020 r.

 • Sprostowanie dotyczące ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowy-Cukrownia obręb Ostrowy:  ogloszenie-12-06-2020.pdf
__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.06.2020 r.


__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 05.06.2020 r.


Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy:  ogloszenie_05-06-2020.pdf

__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 14.05.2020 r.

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2019 udzielono pomocy  publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis :  wykaz_2019.pdf

__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 24.01.2020 r.

Zgłoszenie polowania zbiorowego:  zgloszenie_polowania_24-01-2020.pdf


__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 24.01.2020 r.

Informacja

W dniach:
 • 02 Luty 2020
 • 08-09 Luty 2020
 • 15-16 Luty 2020
 • 22-23 Luty 2020
 • 29 Luty 2020
 • 01 Marzec 2020
na terenach Gmin : Nowe Ostrowy  odbędą się zbiorowe polowania na lisy.
Prezes Zarządu KŁ Szarak w Kutnie

__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 30.12.2019 r.


Zgłoszenie polowania zbiorowego:  zgloszenie-30.12.2019.pdf
__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 12.11.2019 r.


Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2020 roku.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą.
Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 19.11.2019 r.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl
Program do pobrania:  program_wspolpracy-2020.pdf


__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 04.11.2019 r.


__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 30.10.2019 r.

 • Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami:  protokol-30-10-19.pdf
__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 25.10.2019 r.
__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 09.09.2019 r.


Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki:
___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 30.08.2019 r.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:  obwieszczenie-30.08.2019.pdf

___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 11.06.2019 r.


 • ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie:  zarzadzenie_42-2019.pdf
___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 15.05.2019 r.

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2018 udzielono pomocy  publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis :  wykaz_2018-05-15.pdf

__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 05.04.2019 r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę:  wykaz-05-04-2019.pdf


__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 05.04.2019 r.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bzówki:  obwieszczenie-05-04-2019.pdf

__________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 06.03.2019 r.


Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 06.03.2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przydziału mieszkań będących w zasobach gminy:  zarzadzenie-18-2019.pdf


_____________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 19.12.2018 r.

_________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 13.11.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2019 roku.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą. Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 20.11.2018r..
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@noweostrowy.pl
Program współpracy:    program_wspolpracy2019.pdf

___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 26.09.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej:  zarzadzenie_nr_55.pdf
___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 10.08.2018 r.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bzówki oraz dla części obrębów Grodno i Miksztal:  ogloszenie_10-08-18.pdf

___________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 10.05.2018 r.

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_2017.pdf

____________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 15.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace zawiązane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2018 roku.

Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą.

Oczekujemy na państwa opinie i wnioski do dnia 22.11.2017r..

Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod        adresem sekretariat@noweostrowy.pl

Projekt programu:  program_15-11-2017.pdf  


_________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 27.10.2017 r.


Zapytanie ofertowe - treść ogłoszenia:  ogloszenie_27-10-2017.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania - oferta wykonawcy: zalacznik_do_zapytania_27.10.2017.docx

__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 07.09.2017 r.


Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy”.


Kanalizacja sanitarna:
Kanalizacja sanitarna - elektryka:
_________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 21.08.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
__________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 20.06.2017 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach:  komunikat-komisarza-wyborczego2017..pdf

______________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 16.05.2017 r.

_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 16.05.2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego:  obwieszczenie_16-05-17.pdf

_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.05.2017 r.

Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2016 rok:  informacja_wojta_gminy_12_05_2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.05.2017 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_2016.pdf
______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 15.03.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna:  ogloszenie_15-03-2017.pdf
_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 13.03.2017 r.


Informacja o rewitalizacji:  informacja_o_rewitalizacji-13-03-17.pdf

______________________________________________________________________________________ • Uchwała nr III/321/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrow y:  uchwala-rio-iii-321-2016.pdf
 • Uchwała nr III/322/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-rio-iii-322-2016.pdf

______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 15.10.2016 r.


Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2017 r.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu  jest wersja roboczą.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 22 listopada 2016 roku.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eko.noweostrowy@gmail.com    

 • Program współpracy na rok 2017 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  program_2017.pdf


______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 28.10.2016 r


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  ogloszenie_28.10.2016.pdf______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 23.05.2016 r.


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_2015.pdf
_____________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 19.05.2016 r.

WÓJT  GMINY NOWE  OSTROWY

informuje, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub pod numerem tel. /24/ 356 14 06
______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 10.05.2016 r.

______________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 25.04.2016 r.


______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 24.02.2016 r.


________________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy,31.12.2015 r.


 • Uchwała nr III/335/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-3-335-15.pdf
 • Uchwała nr III/336/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala-3-336-15.pdf


______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 13.11.2015 r.


Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2016 r.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu  jest wersja roboczą.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 21 listopada 2015 roku.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eko.noweostrowy@gmail.com    


 • Projekt Programu współpracy na rok 2016 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  orgranizacje_program2015.pdf


______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 04.11.2015 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  obwieszczenie-04-11-15.pdf
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 02.11.2015 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Ostrowy:  obwieszczenie-02-11-15.pdf


______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 29.10.2015 r.


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Nowe Ostrowy:  ogloszenie_29-10-15.pdf______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 02.09.2015 r.


Pismo Prezesa  Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczące latania statkami bezzałogowymi:  pismo_02-09-15.pdf

_______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 10.07.2015 r.OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrowy- Cukrownia

Na podstawie art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami), art. 29 oraz art. 39 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXV/245/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrowy- Cukrownia

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrowy- Cukrownia wraz z prognozą oddziaływania środowisko.

Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w dniach od 17 lipca 2015 roku do 7 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy,
pok. nr 1 w godzinach od 9 00 do 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach oraz prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, pokój nr 14 o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowe Ostrowy, na adres: Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi dotyczą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015 roku.
Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami) wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do cytowanej wyżej ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Nowe Ostrowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy albo w formie elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.noweostrowy@gmail.com
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowe Ostrowy.

....................................................
Wójt Gminy Nowe Ostrowy


______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 03.07.2015 r.

WÓJT  GMINY NOWE  OSTROWY

informuje, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste
i dzierżawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub pod numerem tel. /24/ 356 14 06

_______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 20.05.2015 r.


Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2014 rok:  informacja_wojta_gminy_20-05-15.pdf
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 20.05.2015 r.


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_osob_fiz_i_prawnych_20-05-15.pdf
______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 06.03.2015 r.


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Imielinek :  ogloszenie_06-03-15.pdf

_____________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy,30.12.2014 r.

 • Uchwała nr III/347/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-347-14.pdf
 • Uchwała nr III/348/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieleletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy:  uchwala_iii-348-14.pdf


______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 12.12.2014 r.


OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Imielinek:  obwieszczenie_12.12.14.pdf


______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 14.10.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 r.
Przygotowano wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu  jest wersja roboczą.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 22 października 2014 roku.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eko.noweostrowy@gmail.com    

 • w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2015 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  uchwala_wolontariat_2014.pdf

 • Program współpracy na rok 2015 Gminy Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  organizacje_pozarzadowe_program_2014.pdf  


______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 29.07.2014 r.


Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za II kwartał 2014 roku: informacja_2-14.pdf                 

_______________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 26.05.2014 r.

Uchwała nr III/149/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu za 2013 rok:  uchwala_nr_iii-149-2014.pdf

______________________________________________________________________________________
Nowe Ostrowy, 23.05.2014 r.

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:  sprawozdanie2013.pdf

______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 21.05.2014 r.


Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2013 rok:  informacja_wojta_gminy_2013.pdf

______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 20.05.2014 r.


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2013  udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:   wykaz_2013.pdf _


_______________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 21.05.2013 r.


 Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2012 rok
Wójt Gminy Nowe Ostrowy na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości następujące daneWykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej, w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis:  wykaz_21.05.13.pdf


______________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 13.02.2013 r.


Uchwała nr III/101/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_nr_iii-101.pdf


Uchwała nr III/102/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_nr_iii-102.pdf

__________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 05.02.2013 r.


Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej:

ogloszenie_komisji_inwentaryzacyjnej.pdf


_________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 28.12.2012 r.UCHWAŁA Nr III/436/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_436.pdf


UCHWAŁA Nr III/437/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie  opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Nowe Ostrowy.

tresc_uchwaly_437.pdf


__________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 29.05.2012 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2011 roku powyżej 500 zł.

wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych.pdf

___________________________________________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 29.05.2012 r.


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis .

  wykaz_osob- do_pobrania.pdf

_____________________________________________________________________

Nowe Ostrowy, 02.03.2012 r.


Otwarty konkurs ofert
dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od dnia 21 marca 2012 do 30 listopada 2012 roku.

konkurs_-_rozwoj_sportu.pdf

infromacja__o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2012.pdf

__________________________________________________________________________________________________


                                                   

Nowe Ostrowy, 13.01.2012 r.

                                                   

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową – kontynuacja wydobycia w obrębie wsi Grodno (fragment działek ewidencyjnych 180/2, 182/5, 182/6, 182/7, 184/2), gmina Nowe Ostrowy, powiat kutnowski woj. łódzkie." planowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Ekploatacji Kruszywa "KRUSZPOL" Sp.z.o o z siedzibą w Grodnie.

decyzja_srodowiska_-_kruszpol.pdf

 

__________________________________________________________________________________________________________________Nowe Ostrowy, 28.12.2011 r.


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowe Ostrowy

uchwala_nr_iii-505-2011.pdf


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nowe Ostrowy

uchwata_nr_iii-506-2011.pdf


__________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 12.08.2011 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty konkursu ogłoszonego w dniu 22 lipca 2011r.


informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

__________________________________________________________________________________________________


Nowe Ostrowy, 22.07.2011 r.

Otwarty konkurs ofert

dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od dnia

podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku.


tresc_ogloszenia_konkursu__.pdf


______________________________________________________________________________________


Wójt Gminy Nowe Ostrowy - Decyzja

po rozpatrzeniu wniosku Firmy „BARTER” S.A. ul. Legionowa 28, 15 – 281 Białystok

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Składowaniu, magazynowaniu i sortowaniu towarów masowych takich jak: kruszywa, węgiel kamienny, materiały budowlane (stal, cegła, pustaki, cement), żwir, piasek” przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych
Nr 122/1, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17, 109/2 w obrębie geodezyjnym Ostrowy w miejscowości Ostrowy - Cukrownia.

Decyzja (21 KB)Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza otwarty konkurs ofert

dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2011 roku.

   Ogłoszenie (53 KB)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-02 14:23:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Damian Cichacz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-26 21:40:29
 • Liczba odsłon: 17955
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 837537]

przewiń do góry