Nowe Ostrowy, 06.05.2013 r.


Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 

Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa :  wojt_gminy_-_oswiadczenie_majatkowe.pdf
Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Dębicki:  przewodniczacy_rady_-_oswiadczenie_majatkowe.pdf


Radni Gminy Nowe Ostrowy:

Wiesław Broda: radny_wieslaw_broda.pdf
Zdzisław Brudnowski: radny_zdzislaw_brudnowski.pdf
Agnieszka Czerniawska:  radna_agnieszka_czerniawska.pdf
Elżbieta Jadczak: radna_elzbieta_jadczak.pdf
Halina Jatczak: radna_halina_jatczak.pdf
Wojciech Janakowski: radny_wojciech_janakowski.pdf
Arkadiusz Kaczmarek: radny_arkadiusz_kaczmarek.pdf
Maria Mikołajczyk: radna_maria_mikolajczyk.pdf
Krzysztof Nalberczyk: radny_krzysztof_nalberczyk.pdf
Jacek Olesiński: radny_jacek_olesinski.pdf
Jacek Olesiński, syn Józefa: radny__jacek_olesinski.pdf
Małgorzata Szałamacha: radna_malgorzata_szalamacha.pdf
Wiktor Woźniak: radny_wiktor_wozniak.pdf
Krzysztof Zdziarski: radny_krzysztof_zdziarski.pdf

Pozostałe oświadczenia majątkowe:
Skarbnik Gminy - Małgorzata Sołtysińska: skarbnik_malgorzata_soltysinska.pdf
Sekretarz Gminy - Zbigniew Ujazdowski:  sekretarz_zbigniew_ujazdowski.pdf
Kierownik ds.infrastruktury komunalnej i inwestycji- Włodzimierz Pawlak: kierownik_wlodzimierz_pawlak.pdf
Komendant Straży Gminnej - Marcin Wenerski: komendant_marcin_wenerski.pdf
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej- Monika Miłkowska: kierownik_monika_milkowska.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imielnie - Anna Sikora: dyrektor_anna_sikora.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowach- Małgorzata Strębska: dyrektor_malgorzata_strebska.pdf
Dyrektor Gimnazjum w Ostrowach - Elżbieta Marczak: dyrektor_elzbieta_marczak.pdf
Dyrektor Przedszkola w Ostrowach-Marzena Zwierzchowska: dyrektor_marzena_zwierzchowska.pdf
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-Bożena Trzeciak: kierownik_bozena_trzeciak.pdf

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2012-Radna Halina Jatczak: wyjasnienia-radna_halina_jatczak.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-06 14:39:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-05 22:48:21
  • Liczba odsłon: 1094
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1111352]

przewiń do góry